สัมผัสความงามตามธรรมชาติ ที่เขื่อนรัชประภา…กุ้ยหลิน เมืองไทย

pae-05?????? ?pae-04

 

กำหนดการเดินทาง????????????? ???????????

วันแรกของการเดินทาง???? : ท่าเรือ ? แพที่พัก

10.00 น.เรือพร้อมรับคณะที่ท่าเรือ generic duloxetine available. duloxetine cost without insurance. fluoxetine online no prescription uk . buy duloxetine. buy generic cymbalta online. cymbalta price? ภายในที่ทำการเขื่อนรัชประภา นำคณะลงเรือ เข้าสู่แพที่พัก..แพเชี่ยวหลานทัวร์

11.00 น.เดินทางถึงแพที่พัก…. เก็บสัมภาระ…จากนั้นบริการอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 1 buy generic valtrex canada pharmacy ? BUY CHEAP Valtrex – CLICK HERE! )พักผ่อนเล่นน้ำ หรือ พายเรือแคนู หน้าที่พักตามอัธยาศัย

19.00 น.บริการอาหารเย็น…( มื้อที่ 2 ) พักผ่อนท่ามกลางอากาศเย็นสบาย

 

วันที่สองของการเดินทาง?? : ?เขื่อนเชี่ยวหลาน ? ถ้ำปะการัง ? วังปลา ? กุ้ยหลิน

เช้า????????? ตื่นเช้า…สูดอากาศบริสุทธิ์ ท่ามกลางไอหมอก กลางผืนน้ำ…อาหารเช้าที่แพ ( มื้อที่ zoloft buy online zoloft online canada Sertraline without prescription 3 ) ?

จากนั้นนำคณะล่องเรือ ชมความงามของกุ้ยหลินเมืองไทย ( เขาสามเกลอ ) ลักษณะเป็นภูเขาหินปูนทรงแหลม 3 ลูก ตั้งตระหง่านเรียงกัน เป็นความงามที่ซ่อนตัว บนผืนน้ำสีเขียว มรกต… ก่อนสร้างเขื่อน บริเวณแถบนี้ เคยเป็นวัด และผืนป่า มาก่อน…จากนั้นนำคณะชม วังปลา ที่แพนางไพร ตื่นตากับฝูงปลาตะเพียงหางแดง และปลายักษ์???ได้เวลาสมควร….เดินทางกลับแพ…บริการอาหารเที่ยง ( มื้อที่ 4 )

006

บ่าย?????? นำคณะเที่ยวชม ถ้ำปะการัง?นำคณะล่องเรือ และเดินเท้า….เรียกเหงื่อ ประมาณ 1.5 กม….เพื่อนำคณะสัมผัสสู่ความงามของเวิ้งน้ำภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน เสมือนหนึ่งบรรยากาศของทะเลใน จากนั้นนำล่องแพไม้ไผ่ ยังปากถ้ำปะการัง ชมความงามของหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ 16.00 น.เดินทางกลับแพที่พัก…?? พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย 19.00 น.บริการอาหารเย็น ( มื้อที่ 5 )

IMG_2187

วันที่สามของการเดินทาง?? :?? เขื่อนเชี่ยวหลาน ? เดินทางกลับ

เช้า????????? ตื่นเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ ให้เต็มปอด… ???????????? รับประทานอาหารเช้า ( มื้อที่ 6 ) จากนั้นเก็บสัมภาระ…เพื่อเตรียมตัวออกเดินทางมุ่งหน้ากลับสู่ท่าเรือ 09.00 น.อำลาเขื่อนเชี่ยวหลาน…เดินทางกลับสู่ท่าเรือ 10.00 น.เดินทางกลับถึงท่าเรือ.. นำส่งคณะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ…

 

อัตราค่าบริการ??????เริ่มต้นที่ ท่านละ ?? 3,000 บาท (?ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เดินทาง )

อัตราดังกล่าวรวม ค่าแพที่พัก จำนวน 1 คืน ( หลังละ 4 ท่าน ) , ค่าอาหาร 3 มื้อ , ค่าเรือล่องในเขื่อนเชี่ยวหลาน , แพนำเที่ยวถ้ำปะการัง , ค่าธรรมเนียมอุทยาน , ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม?????????????????081-6909830 , 087-9773153 , 098-7351998

?